Category: TARİH/ARKEOLOJİ

Kayalarla Bütünleşmiş Bir Abide: Tuşba Kalesi

Kaynak: https://www.urartular.com.tr/ Van Gölü hemen doğu kıyısında ovanın ortasında sıra dışı bir kaya yükseltisi olarak yükselen Van Kalesi çok uzaklardan bile etkileyici bir siluete sahiptir. Kale’nin yerleştiği bu konglomera kayalık doğu batı yönünde yaklaşık 1350 metre uzunluğundadır. Genişliği yer yer 200 m’ye, yüksekliği ise kimi yerlerde 100 m’ye kadar çıkmaktadır. Kuzey yönünde nispeten alçak teraslar…

Midas, Gordion ve Frigya

Kaynak: https://kulturelcisi.com/frigyalilar/ Frigyalılar M.Ö. XII. yüzyılda Hititlerin yıkılmasına yol açan göçler sırasında boğazlar yoluyla batıdan Anadolu’ya gelmişlerdir. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara yörelerine yerleşmişlerdir. Bu bölge M.Ö. 1000 yıllarından itibaren Frigya olarak anılmıştır. M.Ö. 750’den sonra güçlü bir devlet kurdular. Devletin kurucusu Gordios, başşehri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas Dönemi’nde Frigyalılar būtün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya…

Urartularda Dokumacılık

Kaynak: https://www.urartular.com.tr/ Urartu’da dokumacılığa ilişkin bilgiler Karmir-Blur, Patnos, Hasanlu gibi kazı merkezlerinden gelen az sayıda arkeolojik bulgu, birkaç yazılı belge ve daha çok metal ve taş eserleri üzerindeki tasvirlerin yorumlanmasından gelir. Urartu coğrafyasında yaşam biçimi ve ekonomik üretimde hayvancılık daima en önemli unsur olmuştur. Özellikle küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün dokumacılığın birincil hammadde kaynağını oluşturur.…

Doğu’dan Batı’ya Açılan Pencere: Ankara Palas

Cumhuriyet döneminin Başkent’teki simge yapılarından Ankara Palas 1927’de açıldı. Uzun yıllar üst düzey yabancı heyetler ile uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Ankara Ulus’taki İkinci Meclis binasının karşısında olması nedeniyle politikanın merkez noktasıydı. 1930’larda milletvekilleri, sanatçılar ve gazeteciler burada buluşur, günlük politika değerlendirmelerinde bulunurlardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Meclis konuşmalarından sonra günün yorgunluğunu…

Sümerlerde Adapa Efsanesi

Kaynak: https://www.mitolojisi.com/adapa-efsanesi/ Adapa Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insandır. Adapa Sümer kralları listesi’nde ulusun ilk lideri olarak geçer.Farklı biçimlerinde Oanes ve Alulim olarak da anıldığı olmuştur. Akadca’da ismi adamu, erkek insan anlamına gelir. Öykü Tevrat anlatılarında yer alan yasak meyveden yiyen Âdem ile Havva’nın cennetten atılması öyküsü ile ilişkilendirilmektedir. Adapa antik Eidug şehrinin kralıydı. Enki tarafından yaratıldığına inanılırdı,…

Ticaretten Doğan Mimarlık Harikası: Petra

Kaynak: http://www.antiktarih.com/ M.Ö. 1. yüzyıl sonlarında şimdi Ürdün sınırları içindeki Petra antik kentinde yaşayan bir Yunan filozofu, gördüğü çokça şeye büyük hayranlık duydu. Coğrafyacı Strabon’un bir arkadaşı olan Athenodoros, bu Nebati başkentini “birçok Romalı’nın ve başka birçok yabancının” Nebati halkı arasında yaşadığı kozmopolit bir kent olarak nitelendirdi. Sadece yabancıların “birbirleriyle ve yerlilerle davalı duruma düşmeleri,…

Dünyanın İlk Merkezi Krallığı: Akkadlar

Kaynak: http://www.antiktarih.com/ Akkadlar MÖ 2350 ile 2150 arasında Mezopotamya’da varlık göstermiş bir ilkçağ uygarlığıdır. Sami yani Arap ırkındandırlar. MÖ 3. binde Mezopotamya’ya göç ettikten sonra, Mezopotamya’nın kurucu kültürü olan Sümerler’in sitelerinde (şehir) işçi olarak çalıştılar. Ancak daha sonra Sargon liderliğinde ayaklanarak kendi devletlerini kurdular. Sümerler şehir devletleri şeklinde yönetilirdi. Yani her bir şehrin başında bir kral…

Uruk 2800’lerde Dünyanın En Büyük Kentiydi

Mezopotamya’daki Sümer medeniyetinin kökenleri bugün hala tartışılıyor, ancak arkeolojik kanıtlar Sümerlerin MÖ 4. binyıla kadar kabaca bir düzine şehir devleti kurduklarını gösteriyor. Bunlar, merkezinde genellikle bir ziggurat olan, surla kaplı metropollerden oluşuyordu. Evler kamış demetler kullanılarak veya çamurdan tuğlalarla inşa ediliyor, Fırat ve Dicle’nin alüvyon yüklü sularını dizginleyip tarımda kullanmak için karmaşık sulama kanalları açılıyordu.…

Kral Antiokhos’un Karısı Eşi İçin Kurduğu Kent: Laodikeia

Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli’nin 6 km. kuzeyinde yer almaktadır. Helenistik kent, M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuştur. M.Ö. 130/129 yılında ise bölge tamamen Roma’ya (önce Cumhuriyet, sonra İmparatorluk) bağlanmıştır. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmiştir.…

Urartu Ordularının Savaş Arabaları

Kaynak. https://www.urartular.com.tr/ Urartu ordusunun yapısal karakteri hakkında, Urartu ve Assur yazılı kaynaklarının yanında Urartu yerleşme alanları ve nekropollerinde bulunan silah ve at koşum takımları ile Urartu tunç eserler üzerindeki savaş ve asker tasvirlerinden yola çıkarak bir şeyler söylenebilir. Ordunun dini niteliği daima vurgulanır. Kral tanrının buyruğu ve kudretiyle sefere çıkar. Bazen tanrı Haldi’nin kendisi mızrağı…